Stichting Vrienden van The Almond Tree

Wij geloven in het werk van The Almond Tree en de impact die deze organisatie maakt op het leven van vele kinderen in Zuid-Afrika. Stichting Vrienden van The Almond Tree is in 2022 opgericht om het kindertehuis The Almond Tree te ondersteunen, door fondswerving en het begeleiden van mensen die daar een periode als vrijwilliger aan het werk willen.

Het bestuur van de Stichting bestaat uit:

  • Jilco Voois, Voorzitter, jmvoois@hotmail.com

  • Elize Burger, Secretaris, ehmburger@gmail.com

  • Ad de Korte, Penningmeester, ad.dekorte@planet.nl

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor de werkzaamheden voor de Stichting.

GEGEVENS:

Bank: NL83 ABNA 0117 2161 94 | KvK: 87982145
Postadres: De Groendijck 21 3465 JB Driebruggen

Our mission, our purpose, our passion

To place vulnerable children into a family environment where they receive unconditional love, spiritual discipleship, care and nurture, ensuring that all their physical, emotional and mental needs are met.